Monday, April 18, 2016

Zoezi la Kujitambulisha - Wiki ya Pili Mwaka wa Kwanza

Beginning Swahili 1
Chuo Kikuu cha Northwestern
Zoezi la Nyumbani (Homework)

Upo Dar es salaam au Evanston, Tanzania. Jitambulishe kwa rafiki yako mpya. Hakikisha umetaja jina lako, unakotoka, unapokaa sasa, shule unayosoma, lugha unazozungumza na kama unaipenda Tanzania. Zingatia muundo wa vitenzi vya Kiswahili. Kama utapenda, unaweza kuweka insha yako kama maoni katika blog ya darasa hapa: KiswahiliMwakaWaPili.Blogspot.Com.You are in Dar es salaam or Evanston, Tanzania. Introduce yourself to a new friend. Make sure to mention your name, where you are from, where you live now, what school you are attending, what languages you speak and if you like Tanzania. Pay attention to the structure of the Swahili verb. You can post your essay as a comment at the class blog here: KiswahiliMwakaWaPili.Blogspot.Com.

Monday, April 9, 2012

ZOEZI LA LEO - WEKA MAJIBU YAKO HAPA KAMA MAONI


Shida Sura ya Tano - Uk. 11 katika Mwongozo wa Shida

(1) Katika sura hii Sefu yuko wapi? Kwa nini?

(2) Sefu na Shida wameamua kurudi kijijini. Kwa nini? Isome vizuri barua ya Sefu aliyomwandikia Babake (uk. 79-81)

Monday, November 21, 2011

FANYA ZOEZI HILI SIKU YA JUMATANO - WEKA MAJIBU YAKO KAMA KOMENTI/MAONI

Kama ndoto ya Issa inavyoonyesha, watu wengi hufikiri kwamba maisha ya Amerika ni maisha ya raha mustarehe. Sasa rafiki yako mliyekutana naye Afrika anakutaka umsaidie kuja Marekani. Yeye anafikiri kwamba akija Marekani atapata maisha mazuri sana - kazi nzuri, pesa nyingi, magari ghali na raha nyinginezo. Mwandikie barua NDEFU ukimweleza ukweli kuhusu maisha ya Marekani na ungetaka afanye nini. Yeye sasa ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika chuo kikuu cha Dar es salaam. Yeye anasomea ualimu.

Sunday, October 30, 2011

MASOMO YA NDOTO YA AMERIKA

SURA YA KWANZA (Ijumaa wiki ya 10)

I. Wahusika wakuu: Andika maelezo mafupi kuhusu wahusika hawa kwa kutumia maneno yako mwenyewe

1. Isaya Yano aka Isa

2. Namasake Madoa aka “Ndiyo Alaa”

3. Mwamba

4. Mzee Zakayo Wekesa

II. Kuna sarufi yo yote ngumu? Ipi?

III. Andika ufupisho wa sura ya kwanza kwa kutumia maneno yako mwenyewe.

SURA YA PILI (Wiki ya 11)

1.
Kwa nini Isa yuko msituni?

2. Simulia ndoto ya Amerika ya Isa kwa maneno yako mwenyewe.

3. Je, ndoto hiyo ni ya kweli?

4. Kama ndoto ya Issa inavyoonyesha, watu wengi hufikiri kwamba maisha ya Amerika ni maisha ya raha mustarehe. Sasa rafiki yako mliyekutana naye Afrika anakutaka umsaidie kuja Marekani. Yeye anafikiri kwamba akija Marekani atapata maisha mazuri sana - kazi nzuri, pesa nyingi, magari ghali na raha nyinginezo. Mwandikie barua ukimweleza ukweli kuhusu maisha ya Marekani na ungetaka afanye nini. Yeye sasa ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika chuo kikuu cha Dar es salaam. Yeye anasomea ualimu.

5. Andika ufupisho wa sura ya pili kwa maneno yako mwenyewe.

SURA YA TATU (Wiki ya 12)

1. Tunajua ni kwa nini Issa yuko mstuni. Kwa kwa nini Madoa naye yuko mstuni? (uk. 22-23)

2. Eleza jinsi Issa na Madoa wanavyopanga kufika Nairobi.

3. Walipataje pesa za nauli kwenda Nairobi? Walikwenda kwa Mzee Wekesa kufanya nini? (uk. 25-27)

4. Mjadala - wewe una maoni gani kuhusu kuiba? Ni vizuri ama vibaya?

5. Unaweza kuisimulia sura ya tatu nzima kwa rafiki yako? (ufupisho)

6. Kuna sarufi yo yote ngumu katika sura hii?

SURA YA NNE (Wiki ya 13)

1. Katika sura ya nne, Issa na Madoa wanasafiri kwenda wapi? Eleza safari yao kwa ufupi safari yao

2. Eleza mandhari ya Nairobi. Je inafanana na miji ya Marekani.

3. Elezea mandhari ya hoteli ya soko la Burma. Umeipenda hoteli hiyo? Kwa nini?

4. Jina jipya la Madoa ni lipi? Unafikiri ni kwa nini ana jina hilo?

5. Elezea kuhusu Mwamba kwa kirefu. Katika sura ya kwanza mlisema kwamba mnampenda. Je bado mnampenda Mwamba? (uk. 31-35). Unafikiri Mwamba anafanya kazi gani?

6. Mwamba na Madoa walikwenda kufanya kazi gani Buruburu? (uk 34)

7. Ielezee ndoto ya pili ya Madoa (uk.35 )

8. Andika ufupisho wa sura nzima ya nne. Kuna sarufi yo yote ngumu?

SURA YA TANO (Wiki ya 14)

1. Katika sura ya tano, Issa, Mwamba na Madoa wanapelekwa jela. Kwa nini?

2. Jina halisi la Mwamba ni nani?

3. Soma ukurasa wa 40 - 41 na eleza Mwamba hasa ni nani.

4. Madoa anashtakiwa kwa makosa gani? Na Issa je? Soma maelezo ya Issa chini ya ukurasa wa 43 na mwanzo wa ukurasa wa 44.

5. Simulia mambo yanayotokea katika sura ya tano kwa kutumia maneno yako mwenyewe.

6. Kuna sarufi yo yote ngumu?


SURA YA SITA (Wiki ya 15) 1. Nini kinatokea katika sura ya sita? Mwamba yuko wapi? 2. Andika ufupisho wa sura yote. 3. Umeipenda hadithi hii fupi? Kwa nini?

Wednesday, October 26, 2011

Chakula Nikipendacho

Chakula nikipendacho ni nyama ya n'gombe na mchicha. - Na Robert

Ili kupika chakula hiki kuwatosha watu wawilli, ni lazima kuwa na :

Siagi vijiko viwilli
Mchicha poundi robo
Chumvi ya kutosha
Nyama ya n'gombe paundi moja
Viungo vinavyoitwa "Montreal Steak Spice"

Kinavyopikwa:
Weka viungo katika nyama

Pika nyama ya n'gombe katika grill kwa dakika kumi au hadi ni nyekundu. (Usikipenda nyama nyekunda, upike kwa muda zaidi)

Baada ya nyama ilipikwa, weka mchicha katika sufuria kubwa.
Weka vijiko villi cha siagi katika mchicha . Halafu chumvi.
Pika mchicha kwa dakika tano, ukichanganya.

MAPISHI YA VYAKULA MBALIMBALI (RECIPES): KEKI YA MATUNDA (NA CECILIA)

Mahitaji

Unga wa mahindi vikombe 1 1/3
unga wa ngano kikombe 2/3
sukari kikombe 1 1/4
vanilla kijiko kimoja
mala nusu kikombe
mayai manne
siagi kikombe 3/4
chumvi kijiko
baking powder nusu kijiko
matunda

Upikaji

1. Changanya unga wa mahindi, unga wa ngano, chumvi, na baking powder.
2. Katika bakuli nyingine, changanya sukari, siagi, mayai, vanilla, na mala.
3. Ongeza mchanganyiko wa sukari na mchanganyiko wa unga, na changanya.
4. Ongeza matunda.
5. Pika dakika hamsini kwa 350 digri.
6. Baada ya kupoa, wape watu wale

Wednesday, September 21, 2011

Zoezi la Kwanza: Fall 2011

Soma Sarufi ya Somo la Pili

 (1) Every and each (kila) - uk. wa 35, (2) The relative constructions (uk.36) and (3) the -o construction (uk.37)

Fanya Zoezi la Tatu: Maswali ya Kisarufi (uK.39). Andika majibu yako hapa chini kama maoni (comments)

Wednesday, September 14, 2011

Hebu Jaribu Kutafsiri Sentensi Hizi

(1) It is (indeed) him. We saw him stealing the camera yesterday.


(2) Are you the one? Yes I am.


(3) Is this your book? Yes it is.


(5) If you had told me, I wouldn't have bought this car (Yukon XL)


(6) Is it real you guys? I can't believe (-amini) it.

Miss Tanzania 2011


Mwaka 2010


Swali: Yupi ni mrembo zaidi? Miss Tanzania wa mwaka huu au yule wa mwaka jana? Kwa nini?

Wednesday, April 13, 2011

KUHUSU MRADI NA MTIHANI WA MWISHO

  • Miradi ya mihula iletwe darasani siku ya mwisho wa darasa (20/4/2011)
  • Mtihani wa mwisho utatolewa darasani siku ya mwisho (20/4/2011) na utatakiwa kuletwa ofisini kwangu Alhamis tarehe 28/4/2011.

Wednesday, April 6, 2011

UNAUONAJE USAFIRI HUU WA WANAFUNZI WA TANZANIA?

Ni sawa na wa wanafunzi wa Marekani? Eleza

Monday, April 4, 2011

LEO NI TAREHE 4/4/2011 - ZUNGUMZENI JUU YA MASWALI HAYA

Important

Remain in the classroom. Discuss the questions below in two groups. Towards the end of the class, spare about 10 minutes and write your answers as comments on this post. The answers don't have to be too long. I just want to see what you think. Please, write your names.

*****************
Shida Sura ya Nne
  • Sefu anakutana na Shida katika baa ya Starehe (ukurasa wa 62 aya ya mwisho). Shida alikuwa anafanya kazi gani? Unaipenda kazi yake. Kwa nini? = Jibu swali hili.
  • Sefu na Shida walisameheana na kuendelea na mapenzi yao. Sasa Jifanye (Now pretend). Kama wewe ungekuwa Sefu ungefanyeje? Ungemsamehe Shida? = Jibu swali hili.
  • Shida anapata mimba (ukurasa wa 63 aya ya mwisho) na anahamia kwa Sefu (ukurasa wa 64 aya ya pili na kuendelea)
  • Sefu anaanza kufanya kazi mpya (ukurasa wa 66 aya ya nne …Lala masikini, amka tajiri…. Soma mpaka mwisho wa sura). Ni kazi gani? Unaipenda? = Jibu swali hili.
  •  Andika ufupisho wa sura hii kwa kutumia maneno yako mwenyewe. = Jibu swali hili (kama kuna muda)

GARI LINASAFIRISHA NDIZI - UNAWEZA KUSEMA CHO CHOTE ???

Friday, March 25, 2011

ZOEZI LA NYUMBANI

  • Andika ufupisho wa Shida aya ya tatu kwa maneno yako mwenyewe! (Ukurasa 1)
  • Andika sentensi tano kwa kutumia stative marker.

Majibu yote yawekwe hapa hapa kwenye blogu

Tuesday, March 15, 2011

KUWASILISHA DARASANI

 Tafuta topic nzuri kuhusu matukio yo yote duniani.  

Tafadhali sana tumia MANENO  YAKO MWENYEWE !!!!
*******************

Jumatatu - 28/3/2011 = Rachel

Jumatano - 30/3/2011 = Kayla

Ijumaa - 1/4/2011 = Jenny

Jumatatu - 4/4/2011 = Mary- Alison

Links to various Swahili Newspapers and radio stations are available to the right corner of this blog. Click HERE to listen to various news clips from Tanzania TV stations.

Thursday, December 2, 2010

UNALIPENDA DARASA HILI KULE UMASAINI???

JE, UTANUNUA NYAMA HII???

ONYO KUTOKA UBALOZI WA MAREKANI DAR ES SALAAM, TANZANIA


Security Notice November 2010
Date: Monday, November 29, 2010, 2:27 AM

The U.S. Embassy in Dar es Salaam would like to remind American citizens that we often note an increase in crime during the holiday season and we believe this to be the case this year.

In our most serious incident so far, an American citizen was robbed last week while she was walking on Ocean Road in Dar es Salaam near the ferry just before noon. She was forced into a vehicle under threat of violence. The victim complied with the robbers' demands and was held for some time before eventually being released without injury.

The Embassy urges you in the strongest possible terms to exercise good personal security practices. Specifically:

- Be exceptionally aware of your surroundings, especially if you are out walking alone. Walk in groups whenever possible and do not walk after dark.

- Don't draw unnecessary attention to yourself by your actions or by carrying valuables.

- Lock all doors - especially at night.

- Be sure your cell phones, and telephones are readily available and in good working order.

- Use your alarm system. Make sure the members of your household know where the alarm panic buttons are and how to use them.

- Be especially cautious while driving as there will be a greater number of drunk drivers on the road during holiday season. Do not drink and drive.

- Please be sure that your most recent contact information is updated on our registry.

Please review your security practices and maintain a high level of vigilance over the coming weeks.

American citizens living or traveling in Tanzania are encouraged to register with the U.S. Embassy through the State Department's smart traveler enrollment program, to obtain updated information on travel and security within Tanzania. Citizens without Internet access may register directly with the nearest U.S. Embassy. By registering, American citizens make it easier for the Embassy to contact them in case of emergency. The Consular Section of the U.S. Embassy in Tanzania can be contacted by telephone at [255] (22) 266-8001 x 4122 and fax at [255] (22) 266-8238. You may also contact the U.S. Embassy in Tanzania via email at drsacs@state.gov. For after hours emergencies, U.S. citizens should call [255] (22) 266-8001.

U.S. citizens may also call the Office of Overseas Citizens Services in the United States for the latest travel information. The Office of Overseas Citizens Services can be reached from 8:00 a.m. until 8:00 p.m. Eastern Daylight Time, Monday through Friday, by calling 1-888-407-4747 from within the U.S. and Canada, or by calling (202) 501-4444 from other
countries.

Swali: Unaweza kusema cho chote kuhusu onyo hili?

Monday, November 15, 2010

RAIS WA SASA WA TANZANIA NA WANANCHI.

imagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.com

Unazipenda picha hizi? Kwa nini?

LAST PRESENTATIONS

(1) Kelci - 11/17/2010


(2) Taylor - 11/19/2010


Find topic of the day through the news. You will find a lot of Swahili sites on the right of this blog or just use Google.

Wednesday, October 20, 2010

NDOTO YA AMERIKA - PATA KOPI YAKO SASA


Nenda hapa na chapisha (print) kitabu chote cha ndoto ya Amerika (kurasa 48). Anza kusoma sura ya kwanza mara moja. Nitaweza mwongozo hapa baadaye.

MDUDU HATARI KULIKO WOTE DUNIANI

Mdudu huyu anaitwaje? Kwa nini unafikiri kwamba yeye ndiye mdudu hatari kabisa kuliko wote hapa duniani?

DAWA ZA KIENYEJI


Dr. Nkungu - mganga wa kienyejiDr. Mantori - mganga wa kienyeji

Wamasai wanauza dawa za kienyeji barabarani

HARUSI YA MARIAMU

(II) Harusi ya Mariamu: Ninapenda majibu marefu. Tafadhali usitoe majibu mafupi au ambayo si kamili.

(1) Umeipenda filamu hii? Kwa nini? Filamu ni juu ya nini?

(2) Ni arusi ya aina gani inayoonyeshwa katika filamu hii?

(3) Mariamu alikuwa anaumwa nini? Nini kiini cha ugonjwa wake? Kwa nini madaktari walishindwa kugundua ugonjwa wo wote?

(4) Kuna tofauti zo zote kati ya waganga wa kienyeji na madaktari katika hospitali za kisasa? Je, kuna waganga hapa Marekani? Kama wapo wanatibu magonjwa gani?

(5) Una maoni gani kuhusu waganga wa kienyeji? Unawapenda? Kwa nini?

(5) Tumia maneno haya katika sentensi:

-nakuhakikishia
-pona
-pasa

II. Andika maana, dalili, kinga na matibabu ya ugonjwa mmoja wa kawaida hapa Marekani.

Monday, October 4, 2010

SAHIHISHA MAKOSA - CORRECT THE MISTAKES

Ninafikiri yeye ni nzuri na gauni yake ni nzuri, pia

Napenda gauni nyekundu yake!

Mwanamke Tanzania hii ni mrembo sana na mrefu

Ufahamu yangu kwa utamaduni ya TZ (kijiji) ni kwamba si safi kuonyesha au kufununua mwili ya mtu sana

Mshindi, ana mrefu na ana kifahari. Ana furaha kwa sababu anakushinda the crown na motokaa. Atakushindana katika Miss Universe?

Ninapenda hizi. Miguu yake ni mizuri,na kuwa na magari yake ni safi.

Ninataka nina miguu kama yake!

Ningefurahi sana kukutana Miss Tanzania kwa sababu yeye ni nzuri sana sana!

Kuna sehemu ya utamaduni ya Amerika kwamba sipendi

Pia, ni lazima ajibu maswali na akili ili majaji wanajua utu uke

Chanzo (source): Click here.